سامانه مراقبت از خانواده مکسیروید Maxiroid
تصاویر پنل کنترلینگ سامانه مراقبت از خانواده

مکسیروید

سامانه مکسیروید بزرگ ترین و برترین سامانه نظارتی خانواده

بخش پنل مدیریت و داشبورد

پنل اصلی

داشبورد موبایل

پنل کنترلینگ مکسیروید

بخش کنترل پیامک ها

نمایش پیامک غیرمجاز

ثبت کلمات غیرمجاز

موقعیت مکانی پیامک ها

لیست پیامک ها

بخش کنترل تماس ها

مسدود کردن تماس ها

مکان تماس ها

پخش | دانلود مکالمات

لیست مکالمات

بخش مکان یابی و ردیابی زنده

تاریخچه مکان ها

ردیابی زنده

بخش کنترل گالری و تصاویر

مکان تصویر

مشاهده | دانلود تصویر

لیست تصاویر گالری

بخش کنترل و مدیریت برنامه ها

نمودار استفاده برنامه ها

برنامه های مسدود شده

مسدود سازی برنامه ها

لیست برنامه ها

بخش مسدود کردن کامل گوشی

تنظیمات مسدود سازی

مسدود کردن کامل دستگاه

بخش مدیریت و کنترل مخاطبین

لیست مخاطبین دستگاه

بخش کنترل اسکرین شات ها

مشاهده اسکرین شات ها

لیست اسکرین شات ها